Ambulante zorg

cute-happy-older-lady-710x709Mensen met een beperking en/of psychiatrische stoornis begeleiden, ondersteunen en trainen in zijn of haar eigen vertrouwde omgeving. Daar is Freecare BV goed in.

Of het nou gaat om mensen die op zichzelf wonen of om gezinnen waarvan een kind of ouder een verstandelijke beperking heeft, de medewerkers van Freecare BV zoeken samen met hen naar een oplossing.

Zelfstandig wonen met begeleiding

Een eigen plek hebben om te wonen en als volwaardig burger in het leven staan, dat is wat veel mensen met een beperking heel graag willen. Daar komt natuurlijk wel wat bij kijken.
Denk bijvoorbeeld aan het op tijd betalen van huur, gas en licht. Denk ook aan het organiseren van het huishouden of aan het onderhouden van contact met familie, buren en kennissen. Het valt niet mee om dat allemaal goed te doen en de meeste mensen kunnen daar wel enige hulp bij gebruiken.

Ondersteunende en activerende begeleiding

Mensen met een beperking die beschikken over een eigen woonruimte en een juiste indicatie hebben kunnen thuis ondersteuning krijgen. De inhoud van die ondersteuning kan per persoon verschillen. Samen met de cliënt en/of diens verwanten stellen we vast welke vorm van begeleiding het beste aansluit bij de hulpvraag. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Ondersteunende begeleiding

De begeleider ondersteunt de cliënt bij:
• het organiseren van het huishouden
• het aanbrengen van structuur in dag- en weekritme
• het opzetten, onderhouden en uitbouwen van een sociaal netwerk
• vorm geven aan relaties
• het regelen van post-, geld- en bankzaken
• het invullen van formulieren
• het nakomen van afspraken met betrekking tot werk of dagactiviteiten
• het onderhouden van contact met andere hulpverleners
• contacten met zakelijke instanties
• andere zaken waar iemand moeite mee heeft.

Activerende begeleiding

De begeleider traint de cliënt in het aanleren van bepaalde vaardigheden, zoals:
• koken
• boodschappen doen
• omgaan met geld
• zelfzorg en hygiëne
• sociale vaardigheden.

Freecare BV heeft veel ervaring op het gebied van ambulante woonbegeleiding.
De ondersteuning die wij bieden is erop gericht dat mensen een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. De begeleiding kan bestaan uit hulp bij het plannen van activiteiten, het regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten, het structureren van de dag en sociale participatie. Bij de dienstverlening wordt rekening gehouden met de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de individuele cliënt.