Dagbesteding CVA.

Dagbesteding voor cva-cliënten van Freecare BV is bedoeld voor mensen die een herseninfarct of hersenbloeding (cva) hebben gehad. Een zeer ingrijpende gebeurtenis. Dagbehandeling helpt bij de revalidatie.

Wat is dagbesteding voor cva-cliënten?

Een cva (beroerte) kan leiden tot tijdelijke of chronische invaliditeit. Wie dit heeft meegemaakt, heeft tijd nodig voor het herkennen en aanvaarden van de eigen situatie en voor de revalidatie. Dagbehandeling helpt u hierbij. Waar mogelijk werkt u aan verbetering.

De dagbehandeling voor cva-cliënten is gericht op:

• voorkomen van achteruitgang en bevorderen van het behoud van praktische vaardigheden

• kunnen omgaan met beperkingen

• bieden van structuur, activering tot optimale participatie

• voorkomen van achteruitgang van sociale maatschappelijke participatie

• voorkomen van achteruitgang van adl-zelfredzaamheid en het bevorderen van behoud ervan

• voorkomen van overbelasting van mantelzorger

•  signaleren van een ondersteuningsvraag

•  signaleren van veiligheidsrisico’s.