Dagbesteding

576509Dagbesteding is een dagvoorziening voor zelfstandig wonende ouderen met als doel: het aanbieden van een zinvolle en prettige dagbesteding in groepsverband, waarbij mensen contacten hebben met leeftijdsgenoten. Het is vaak prettig om even in een andere omgeving te zijn en tegelijkertijd wordt de partner of mantelzorger tijdelijk ontlast.

Deelnemers kunnen gezamenlijk koffie drinken, de maaltijd gebruiken, spelletjes doen of deelnemen aan bewegings- of creatieve activiteiten. Dagbesteding is een vorm van dagopvang voor ouderen die nog zelfstandig wonen, maar die door fysieke of psychosociale aandoening/beperking niet meer kunnen deelnemen aan het algemeen maatschappelijk verkeer. Het is ook bestemd voor verlichting van de mantelzorger thuis of ter overbrugging van een periode tot aan langdurige opname in een intramurale voorziening.

Lichte persoonlijke verzorging is mogelijk evenals hulp bij medicijngebruik. Ouderen die een hele dag willen deelnemen kunnen in de middaguren even rusten. Tussen de middag kan een warme maaltijd genuttigd worden. Ook is er een regeling voor het vervoer, van en naar huis, als men daar niet zelf in kan voorzien.

Indicatie:

Om deel te nemen aan dagverzorging is een indicatie WMO nodig. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van vervoerskosten naar de dagverzorging, heeft u ook een indicatie nodig.

Freecare BV kan u desgewenst helpen bij de aanvraag van deze indicatie.