Nieuws/Themabijeenkomsten

Freecare BV gaat samenwerking aan met Vcura op het gebied van persoonlijke veiligheid

Vcura Voor zorg en welzijn, is een organisatie die vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week klaar staat om senioren te ondersteunen vanuit hun passie. In de visie van Vcura bepaalt de hulpvrager de ondersteuning die hij/zij wenst, Vcura levert dan ook onderscheidend maatwerk.
Vcura werkt alleen met gepassioneerde en professionele ondersteuners, die invulling geven aan de wensen van zorgvragers.
Freecare en Vcura hebben de handen ineen geslagen om op het gebied van persoonlijke veiligheid een oplossing te bieden in de vorm van een geavanceerd mobiel alarm, de Wuzzi Alert.
Om zolang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen en kunnen gaan en staan waar ú dat wilt, is het wel zo prettig te weten dat u hulp kunt inroepen als dat nodig mocht zijn. De Wuzzi Alert biedt zowel binnenshuis als daarbuiten de mogelijkheid hulp op te roepen.
Wat is de Wuzzi Alert?

De Wuzzi Alert is een mobiel alarm, met GPS, dat zorgt voor persoonlijke veiligheid in de vorm van een knop die u altijd bij u kunt dragen, om uw nek, in uw zak, in uw tas, enz.
Het bereik van de alarmknop beperkt zich niet tot uw directe woonomgeving, zoals vele andere alarmknoppen van woongemeenschappen. GPS maakt dat u in principe overal ter wereld gebruik kunt maken van dit mobiel alarm. Door een druk op de knop kunt u als cliënt bij Freecare 24-uur per dag hulp inroepen bij de Freecare zorgcentrale die het signaal van u ontvangt en actie kan ondernemen.

Voor wie is de Wuzzi Alert bedoeld?
Freecare biedt met de Wuzzi Alert en de bijbehorende zorgcentrale voor al haar cliënten veel veiligheid en rust. Ook haar cliënten met dementie kunnen zich door middel van de Freecare zorgcentrale vrij bewegen met de Wuzzi Alert. Het GPS systeem van de Wuzzi Alert biedt de mogelijkheid een gebied in het systeem te definiëren waarbinnen u of uw dierbare zich onbeperkt kan begeven. Op het moment dat u of uw dierbare het gebied verlaat krijgt Freecare een signaal waarbij direct duidelijk is waar u of uw dierbare het gebied heeft verlaten en waar u of hij/zij zich bevindt. Freecare zorgcentrale neemt meteen actie om hulp te bieden en u of uw dierbare thuis te brengen. Dankzij het GPS systeem van de Wuzzi Alert, dat exact aangeeft waar de drager van de Wuzzi Alert zich bevindt, behoort verdwalen tot het verleden.

Gebruik van de Wuzzi Alert
De Wuzzi Alert is eenvoudig te gebruiken. In geval, hetzij binnenshuis hetzij buitenshuis, u hulp nodig heeft dan volstaat een druk op de knop. Net als een telefoon is de alarmknop te gebruiken om met een medewerker van zorgcentrale Freecare te praten in geval van nood. De medewerker van de zorgcentrale kan vragen wat er aan de hand is en hulp op gang brengen. In geval u niet in staat bent te praten kan door middel van een druk op de knop een verbinding tot stand gebracht worden met de medewerker van zorgcentrale Freecare, die vervolgens 30 seconden kan meeluisteren met wat de alarmknop registreert. Handig bij bijvoorbeeld plotseling onwel worden of als u iets aangedaan wordt.

Bij Freecare BV staat u of uw dierbare met de Wuzzi Alert 24-uur per dag in verbinding met de zorgcentrale, waardoor er meteen actie wordt ondernomen om in geval van nood hulp te bieden.